Ilmu Pengasihan Asma Khadam Ampuh Datangkan Jodoh

Ilmu Pengasihan Asma Khadam Ampuh Datangkan Jodoh – Masalah Cinta, masalah asmara dan masalah hati adalah teka-teki Allah yang seringkali membingungkan manusia. Karena cinta, orang bisa sangat bahagia, bisa sengsara, bisa kaya raya bisa juga jatuh miskin. Namun karena cinta pula manusia bisa merasa sempurna, membuat kehidupan menjadi bermakna. Merana dan bahagia itu bukan karena cinta, tapi bagaimana cara kita menghadapi cinta dengan segala permasalahannya. Cinta yang bahagia adalah cinta yang diridhoi oleh Allah SWT.

Masalah cinta tidak lepas dari campur tangan Allah sebagai sang Maha Pencipta. Setelah anda berupaya untuk mencari pasangan, setelah anda berusaha secara lahir mendekati lawan jenis atau bahkan membenahi diri agar didekati oleh jodoh namun tetap saja anda memerlukan ridho dari sang Maha Agung. Allah memberikan ridho dan izin-NYA melalui usaha batin yang kita lakukan. Apa itu usaha batin?

Usaha batin adalah usaha secara rohani dimana kita mendekatkan diri kepada Allah, berdoa dan berusaha menjadi insan terbaik di mata-NYA. Bila jodoh di tangan Tuhan, maka anda wajib meraihnya dari tangan-NYA. Ungkapan bahwa cinta tak harus memiliki akan berubah menjadi cinta itu harus memiliki ketika kita telah menyempurnakan usaha kita baik secara lahirian maupun batiniah.

Oleh karena itu, ada satu doa pengasihan yang bisa anda gunakan untuk meminta jodoh terbaik dari Allah SWT. Ilmu Pengasihan ini disebut Ilmu Asma Khadam. Apabila ayat-ayat dan nama-nama Khadam ini disebutkan sebanyak 41 kali, insya Allah orang yang anda kehendaki menjadi jodoh anda akan diridhoi dan dikabulkan Tuhan. Lawan jenis yang anda inginkan akan jatuh hati pada anda.

Inilah nama-nama dan ayat-ayat Khadam dalam Ilmu Pengasihan Asma Khadam!

Kamaa-in anzalnaahu minas-samaa-i fakh-tala-tha

bihii nabaatul ar-dhi fa-ash-baha hasyiiman

tadzruuhur riyaah) ya hagh-qal-zaa-iil.

(Huwallaahul la-dzi laa ilaaha illaa

huwa’aalimul ghaibi wasy-syahaadati huwar

rahmaanur rahiim) yaajagh-syak-yaa-iil.

(Yaumul azifati i-dzil quluubu ladal hajaajira

kaazhimiina malizh-zhalimiina min hamiimiw

walaa syafii-‘iy yu-thaa’) yaa ghadz-yaa-iil.

(‘Alimat nafsum maa ah-dharatfalaa uqsimu

bil-khunnasil jawaaril kunnasi wallaili

i-dzaa ‘as-‘asa wash-shubhi i-dza tanaffa) ya wa’-zal-haa-iil.

(Shad wal-Qur’aani dzidz dzikri balil ladziina

kafaruu fii’izzati wasyiqaq) ya dzagh-sya’-yaa-ill

tawakkaluu ya khuddaana haa-dzihil aayaati

wa-ayyuhas sayyidu mai-tha-tharuuna bitahyiiji

qalbi… (sebut nama si target) bin… (bila si dia lelaki)/ binti… (bila si dia wanita)… (sebut nama ibunya).

‘alaa mahabbatii wamawaddatii aluuhan aluuhan

al’ajal al’ajal assaa’ah assaa’ah ‘alaa mulki

sulaimaanabni daawuuda ‘alaihimas salaamu bihaqqi

muhammadinil mush-thafaa shal-lallaahu’alaihi wasallama

wabihaqqi haa-dzihil aayaatil’i-zhaami wal-asmaa-il

kiraami wabihaqqi kah-fazh-mah-yuusy.

Allaahumma innii as-aluka an tusakh-khiralii

watuharrikalii qalba… (sebut nama si dia) bin (bila lelaki) binti (bila si dia wanita) ‘alaa mahabbati

mawawaddatii nash-run minallahi wafat-hung qariib.

Caranya Pengamalan :

Tiap malam bacalah ayat dan asma khadam tersebut sebanyak 41 kali setelah selesai mendirikan shalat fardhu dan tiap tengah malam. Lakukan selama tujuh hari berturut-turut. Insya Allah dengan amalan ini kita bisa mendapatkan cinta dari orang yang telah menjadi pilihan kita. Semoga.

Keterangan : Ilmu ini adalah warisan dari para Waliullah dan secara diam-diam menjadi andalan dari banyak manusia guna mewujudkan hasratnya. Saya meyakini, walau kelihatannya mudah untuk dijalani, tetapi jangan silap, godaan di dalam menjalani bukan main banyak dan beratnya.

Oleh karena itu, saya berpendapat, sebagai ilmu yang berlandaskan pada nafas ke-Islaman, bagi yang diridhoi sudah barang tentu keampuhannya tak perlu diragukan lagi.

Bila anda ingin cepat Jodoh? Silahkan Gunakan Sarana yang satu ini!