Dua Ikhtiar Terbaik Memanggil Kekayaan

Dua ikhtiar terbaik memanggil kekayaan yang selalu didambakan seseorang agar bisa keluar dari kemiskinan yang menghimpit. Untuk mewujudkan segala impian tersebut banyak cara yang dapat kita gunakan, sebagaimana pepatah “ banyak jalan menuju roma “ dalam arti banyak jalan menuju kaya. Sebagian dari kita mungkin ada yang menggunakan dengan cara – cara yang halal, dan ada juga yang menghalalkan dengan berbagai cara, ada yang menempuh dengan cara halal ada juga yang menempuh dengan jalan haram .

Sebagai umat muslim, tidak patut jika menghalalkan segala cara untuk mewujudkan impian dan hajat dengan menempuh jalan haram. Sebab dalam islam telah diajarkan cara mendapatkan kekayaan dengan benar dan tidak haram. Jika kita mendalami ajaran islam. Dalam mencari kekayaan dengan baik bukanlah hanya urusan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kesejahteraan dan kebijaksanaan dalam mecari rezeki di dunia.

Keinginan menjadi kaya, hal wajar yang dimiliki setiap manusia. Setiap orang menginginkan harta yang berlimpah dan banyak. Namun sebagian orang yang regoda dengan harta banya dan melimpah, walapun dengan menghalalkan berbagai cara, termasuk cara haram. Padahal islam menganjurkan kita bertebaran dimuka bumi demi mencari rezeki yang halal dan diridhoi allah.

Apabila ingin memiliki kekayaan yang berlimpah, dalam mencari rezeki kita tidak boleh merugikan orang lain.contohnya jika kita berbisnis,namun menipu orang lain, tentu saja yang rugi orang lain. Islam menjelaskan agar kita bahagia dengan kekayaan yang dimiliki, maka kita harus berusaha mencari rezeki dengan baik dan benar, dan islam juga menganjurkan untuk melaksanakan sholat dhuha dan bersedekah. Karena dengan dua ikhtiar baik untuk memanggil kekayaan yang bisa menghantarkan kita hidup bahagia dunia dan akhirat.

kekayaan yang membahagiakan adalah kekayaan yang diridhoi allah, maka dari itu sebelum kita menjadi kaya harta, alangkah baiknya jika kita sudah kaya iman, ilmu, dan akhlak. Agar kekayaan yang dimiliki menjadi berkah dan sekligus sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

Sholat dhuha dan bersedekah sangat relevan menghantarkan kita menuju kaya yang bahagia. Bahwa yang terpenting disini adalah cara menjaikan kekayaan sebagai alat untuk meraih kebahagiaan didunia dan akhirat

Demikian, untuk mendapatkan harta yang banyak dan melimpah serta membahagiakan hidup didunia dan akhirat, maka tidak berupaya hanya harus bekerja keras saja, namun juga menguatkan doa kepada allah yang maha kuasa . Dengan meminta langsung kepada allah serta menjalankan sholat dhuha dan bersedekah